Gunnar Kvassheim

Gunnar Kvassheim

Det må bli dyrere å slippe ut klimagasser. Da vil de bærekraftige løsningene bli mer attraktive og utviklingen av ny miljøvennlig teknologi vil bli stimulert.
Dessuten må det velges flere politikere som vil ta konsekvensen av at klimatrusselen er vår tids største utfordring.
- Gunnar Kvassheim, redaktør i Dalane Tidende og tidligere leder i Stortingets energi- og miljøkomité