Lillian Helland Skaara

Lillian Helland Skaara

Vil du forandre verden så begynn med deg selv…
- Og eg vil spise og drikke økologiske produkter.
-Handle økologiske produkter til kroppspleie og husholdning.
- Kjøp av nye ting vurderes nøye.
Se så å komme i gang…
- Så bidrar vi alle i kampen mot klimakrisen
Mer kunnskap, bevisste valg og vilje til handling hos våre barn gir håp…

Lillian Helland Skaara, hjelpepleier