Liv Fredriksen

Liv Fredriksen

La bilen stå hjemme.
Gå, sykle eller benytt kollektive tilbud.

Liv Fredriksen, pensjonist