Gert Nygårdshaug

Gert Nygårdshaug

Klodens befolkning må reduseres kraftig! Alle andre tiltak er fånyttes.

Gert Nygårdshaug, forfatter