Dag O. Hessen

Dag O. Hessen

Norge:
- Bruke Oljefondet som et miljøpolitisk redskap
- Mer restriktiv oljepolitikk (mye må ligge…)
- Mer kollektiv satsing
- Mer visjon og mer mot

Dag O. Hessen

Du/jeg selv:
- Mindre forbruk
- Mer kortreist av både mat og ferier
- Spise mindre kjøtt
- Argumentere og være bevisst
(Summen av alle enkeltindividers CO2-avtrykk utgjør problemet)

- Dag O. Hessen, biolog