Nora

Nora

For å løse klmakrisen ville jeg:

- Slutte å kutte ned så mye av skogene.
- Sortere mer søppel.
- Bruke fornybar energi.
- Plukke opp søppel.
- Hvis du ser noen kaste søppel, få dem til å plukke opp.
- Bruke mindre strøm. Slukk lys i rom man ikke er i.
- Sykle og gå i stedet for å kjøre.
- Buss og tog i stedet for bil.
- Bruke mindre – produsere mindre.

Nora, elev, Allergot ungdomsskole