Erik Dammann

Erik Dammann

Klimakrisen har samme grunnleggende årsak som miljøkrisen; en overbelastning av verdens naturkapital, som skog, dyrkingsjord, hav, ferskvann, artsmangfold og atmosfære.
Overbelastningen skyldes en økonomisk verdensorden som bygger på uhemmet vekstkonkurranse mellom individer, bedriftseiere og nasjoner, og som gjør de rikeste stadig rikere og overfloden i rike land stadig større, på bekostning av miljø og fordeling.
Den eneste løsning på klimakrisen er derfor å gradvis erstatte alles konkurranse om mer med en verdensorden som bygger på andre verdier: samarbeid, fellesskap og deling av det naturen kan gi oss på varig basis, uten å ødelegges.
Det forutsetter folkelig oppslutning og nytt lederskap/eierskap. – Erik Dammann, forfatter og grunnlegger av Framtiden i våre hender