Nina Jensen

Nina Jensen

I en verden hvor klimaproblemet er løst vil vi få bedre helse, mindre fattigdom,
bedre økonomi, bedre byer å bo i, mindre støy og langt mer natur og grønne lunger
hvor dyr og mennesker kan boltre seg.

Vi må slutte å investere i problemet, og heller investere i løsningene! Vi må satse på
fornybar energi og fase ut fossil energi som kull, olje og gass. Det er verken dyrt eller
vanskelig – vi har alt vi trenger for å få dette til allerede nå.

Nina Jensen, marinbiolog og generalsekretær i WWF-Norge