Vegar Mong Urdal

Vegar Mong Urdal

Det må bli lønnsomt å drive/velge/utvikle klimavennlig!
Da må en holdningsendring til, og et kollektivt ansvar
- Vegar Mong Urdal, student