Børge Skaara

Børge Skaara

Vi må transportere mindre varer og personer.
Transport av utstyr og personer krever båter, fly og biler som forurenser enormt.
- Børge Skaara, materialforvalter