Majken Gudmestad

Majken Gudmestad

For å løse den vanskelige klimakrisen mener jeg vi må starte tidlig.
Vi må starte slik at problemet blir forståelig for folk flest. Ikke høyttravende ord og dystre spådommer.
Start i skolen, fra barneskolen, la klima bli et eget fag i skolen, hvor barna lærer helt konkret hva som skjer med klimaet på jorda nå.
Da kan vi steg for steg bygge opp noe bra.
- Majken Gudmestad, førskolelærer