Ole-Anders

Ole-Anders

Det jeg ville gjort hvis jeg hadde ansvaret for å løse klimakrisen var å prøve å få folk til å hogge mindre trær. Jeg ville også prøvd å få folk til å ta buss istedenfor å kjøre bil, og prøvd å få folk til å bruke varmepumper istedenfor vanlige peiser. Også ville jeg prøvd å få folk til å bli bedre til å kaste søppel i søppelkasser istedenfor å kaste søppelet på bakken.

Ole-Anders, klasse 9E på Allergot ungdomsskole