Rebekka

Rebekka

- Vi kan begrense forbruk av bensin og diesel!
- Vi kan sortere søppel, istedenfor å kaste ute i naturen!

Rebekka, klasse 9E på Allergot ungdomsskole