Solveig Schacht

Solveig Schacht

I vår familie gjør vi dette for å skåne miljø og klima:
- Kjører så lite bil som mulig og har en liten bil som ikke bruker mye drivstoff
- Spiser veldig sjelden kjøtt
- Kjøper ting brukt
- Selger ting vi ikke lenger trenger
- Prøver å klare oss med så liten bolig som mulig

Solveig Schacht, rideinstruktør

“Ikke spis kjøtt”

Sindre, 6 år