Erna Solberg

Erna Solberg

Verdens ledere må bli enige om en avtale som reduserer klimagassutslippene til hva vår klode kan tåle.
I Norge må vi redusere våre egne utslipp. I tillegg må du og jeg gjøre klimavennlige valg i hverdagen.
Vi må overlate jorden til våre barn og barnebarn i minst like god stand som vi selv mottok den.

Erna Solberg, Norges statsminister