Kristian Misje Mossige

Kristian Misje Mossige

Store nasjoner må kutte ned på bruken av fossilt brennstoff, og bli med på klimaavtaler med resten av verden.
Samtidig har olje-, gass- og kullfirma dessverre for mye makt i disse landene.

Kristian Misje Mossige, student