Anna Tolås Omdal

Anna Tolås Omdal

Tenke globalt – handle lokalt
- Gro Harlem Brundtland

Satse på fornybar energi
Reise med kollektivtransport
Kjøpe økologisk/kortreist mat
Investere i en elbil
Kjøpe brukte klær/gi bort brukte klær
Øke kunnskap -> teknologiutvikling
Isolere hus, senke innetemperaturen
Benytte varmepumpe til oppvarming av hus

- Anna Tolås Omdal, geologistudent