Olav Fykse Tveit

Olav Fykse Tveit

Klimakrisen kan løysast om alle vil redusere utsleppa, dei som slepp ut mest må redusere mest.
Spørsmålet er om vi vil at barna våre – og barnebarna – skal ha det leveleg.

Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd