Eystein Jansen

Eystein Jansen

Jeg skulle ønske at politikere og næringsliv tar karbonbudsjettet på alvor.
Mesteparten av fossile energikilder må forbli i bakken. Ressursene må
settes inn på å 6-doble satsningen på fornybar energi, og det må skje nå.
Våre valg nå får betydning i flere hundre år!

Eystein Jansen, klimaforsker, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning