Arild Hermstad

Arild Hermstad

Vi må redusere privatforbruket i rike land for å verne klimaet og naturen. Land som Norge må ta ansvar og kutte forbruket av kjøtt, reiser og energi. Vi må erstatte all bruk av kull, olje og gass med fornybar energi.

Arild Hermstad, lederen i Framtiden i våre hender.