Jørgen Randers

Jørgen Randers

Den letteste måten å løse klimakrisen på er ved å redusere utslippene fra Norge med 60% innen 2050, ved å følge Lavutslippsutvalgets plan fra 2006 og som kan gjennomføres av staten dersom alle nordmenn (inklusive deg og meg) betaler 2000 kroner i ekstra skatt hvert år.

Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI