Knut Nærum

Knut Nærum

Bruk mindre
Kjøp mindre
Del mer
La olje og gass ligge
Sats på fornybart
Fusjon nå
Reis mindre
Reis bedre
Bruk mest penger der det gir størst virkning
Fang CO2
Se! Der er noe CO2! Fang den!
Dusj med en venn
Overtal en kineser til ikke å kjøpe bil
Plant et tre
Spis mer korn og grønt
Mas på en politiker

Knut Nærum, forfatter og komiker