Borgar Aamaas

Borgar Aamaas

Klimaendringane er eit strukturproblem. Då er ikkje personleg engasjement nok. Stem på dei politiske partia som har dei beste løysingane. Når klima blir ei vinnarsak, kjem det grøne skiftet fort.

Borgar Aamaas, klimaforsker ved CICERO