Helge Drange

Helge Drange

Sjå ein av Gasland-filmane av Josh Fox

Lesa The Sixth Extinction: An Unnatural History av Elizabeth Kolbert

Lytta til Edith Mathis syngja Exsultate, Jubilate av Mozart

- Resten gjev seg sjølv -

Helge Drange, professor ved Universitetet i Bergen og klimaforsker tilknyttet Bjerknessenteret