Gunnar Kvåle

Gunnar Kvåle

image

Klimaendringene er på gang og vil utvikle seg videre med svært alvorlige konsekvenser uansett hva vi gjør. Klimakrisen kan derfor ikke “løses”, men konsekvensene kan bli mindre om vi greier å begrense global oppvarming til mindre enn to grader. Dette målet må ikke oppgis så lenge det er fysisk mulig, selv om det i dag virker politisk umulig. Det finnes mange virkemidler som må tas i bruk for å oppnå dette. Det vil kreve en revolusjon i forhold til det som skjer i dag, både i Norge og internasjonalt. Spesifikt hva som må til er det ikke mulig å beskrive her, med den lille plassen som er tilgjengelig på dette klimakortet.

Gunnar Kvåle, professor emeritus ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen