Merete Hestnes

Merete Hestnes

Vi må stemme på politiske parti som fremmer tiltak som kan bedre klimaet, om ikke alle tiltak er like populære.

Merete Hestnes, bonde og barnehageansatt