Knut Magne Storvik

Knut Magne Storvik

Jeg synes det er for mye skremselspropaganda i miljø- og klimaforum.
Og at (det er) for lite (av) hva jeg kan bidra med uten at det koster for mye.
Smarte løsninger og hint.

Knut Magne Storvik, materialforvalter