Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen

Jeg tror klimakrisen kan løses ved å legge om skatte- og avgiftsregimet slik at det blir lønnsomt å leve bærekraftig.
Alt forbruk kan – bør – skattlegges ut fra direkte og indirekte effekter på klima og miljø.

Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog, professor ved Universitetet i Oslo