Aurelie

Aurelie

So much we can do, starting from our own little life, our simplest habit and teaching kids to care about our planet giving them the good example and encouraging them to experience nature and wildlife as well as outdoor time as much as possible, so they can realize how precious our planet is :)

Det er så mye vi kan gjøre, med utgangspunkt i vårt eget lille liv, den enkleste vane og det å lære barn å bry seg om planeten ved å være et godt eksempel for dem og oppmuntre dem til å bli kjent med naturen og dyreliv og uteliv så godt som mulig, så de kan forstå hvor dyrebar planeten vår er :)

Aurelie, student