Thina Saltvedt

Thina Saltvedt

For det første må vi slutte å sløse med energi, for det andre må vi gå over til å bruke renere energi og for det tredje må vi produsere energien på en renere måte. Helt konkret må vi derfor:

- Energieffektivisere => transportsektoren, motvirke energilekasjer => tettere hus, mer energieffektiv varmeproduksjon
- Nye mer effektive motorer.
- Investere mer i fornybar energi på bekostning av kull => og også olje. Gass er en nødvendig kilde

Thina2

=> Vi vil ha behov for olje i lang tid fremover derfor må vi redusere utslippene ved produksjon.
- Høyere priser på CO2 og/eller CO2-skatter.
- Satse på løsninger som CCS produksjon av olje/gass.
- Kutte subsidiene av fossilt brennstoff eg. kutte drivstoffsubsidier.
- Holdningskampanjer => Bevisstgjøring om våre utslipp og forbruk/sløsing.
- Optimalisere midlene som brukes til klimatiltak.
- NB! Mye mer penger til forskning og utvikling på ren energi og energieffektiviseringsløsninger og tiltak.

Thina Saltvedt, oljeanalytiker, Nordea Markets