Vegard Laukhammer

Vegard Laukhammer

GreenStat – “Det grønne statoil”

For at fornybarsatsingen i Norge skal lykkes trenger vi en ny aktør som kan tenke langsiktig og som ser muligheter i overgangen fra fossil til fornybar.

Statoil = Petroleum
Statkraft = Moden fornybar (vannkraft)
GreenStat = Ny fornybar (offshore vind, geotermisk, hydrogen)

Vegard Laukhammer, Christian Michelsen Researc/GreenStat