Katrine Ødeskaug

Katrine Ødeskaug

Matproduksjon står for omtrent 30 prosent av verdens totale matforbruk.
Omtrent 30 prosent av all produsert mat kastes.
En nordmanns gjennomsnittlige årlige kasting av mat tilsvarer klimagassutslipp fra 600 km kjøring.
Om vi plantet trær på de områdene som i dag brukes til å dyrke mat som kastes, vil det teoretisk binde opp alle menneskeskapte CO2-utslipp.

KAST MINDRE MAT

All fakta på forsiden av kortet er hentet fra forelesninger ved NTNU og fra F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Katrine Ødeskaug, student ved NTNU