Arne Klyve

Arne Klyve

Den vestlige verdens syke drøm om enda mer vekst, må erstattes av en sosial politikk der sparsomhet, vedlikehold, og gjenbruk står øverst på dagsorden.
Flyene må settes på bakken, båt- og biltrafikken kraftig reduseres. Jernbane må utbygges i stor skala.
Det viktigste for å hindre ulevelige forhold for kommende generasjoner, er å motvirke at den perverse vekstpolitikken får fortsette.
Håpet ligger i en radikal omveltning av vårt forbruksmønster og modige politikere.

Arne Klyve, undervisningssjef ved Bergensklinikkene