Kaya Engh

Kaya Engh

- Minske prisen på kollektivtransport
- Ha “ryddedager” ute i lokalmiljøet
- Alle hjem må resirkulere og sortere søppel
- Sykle/gå fremfor å kjøre bil