Håkon Indrehus

Håkon Indrehus

- Ta med deg alt bosset heim igjen og ikkje la det vere i naturen.
- Arve klær.

Håkon Indrehus