Glen Peters

Glen Peters

For å begrense global oppvarming til to grader må minst 70 prosent av verdens kjente reserver av olje, kull og gass bli liggende i bakken.

For å kvitte oss med oljeavhengigheten og skape et fremtidsrettet Norge trenger vi:

- En høy nok karbonpris
- Kloke hoder som finner kreative løsninger for en klimavennlig hverdag
- Forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens næringer.

Glen Peters, seniorforsker, CICERO Senter for klimaforskning