Asgeir Sorteberg

Asgeir Sorteberg

Meld deg inn i et politisk parti og påvirk partiet til å prioritere klimatiltak.

Gå mer, bil mindre.

Asgeir Sorteberg, professor i atmosfæredynamikk, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning