Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken

Svar: Engasjement!

Engasjer deg i miljøkampen – dess flere vi er dess mer får vi gjort.

Lars Haltbrekken, leder, Naturvernforbundet